Trekk fra Sandbrekkes Historie

Sandbrekke Gjestegård Stedsnavnet Sandbrekke er første gang nevnt i biskop Eysteins Jordebok for Oslo Bispedømme i år 1390. I tidenes løp har Sandbrekke dannet ramme rundt mange generasjoners liv og levned og de forskjellige eiere har blant annet drevet med sjøfart, landhandel og gårdsdrift. I 1821 kjøpte Roald Amundsens bestefar Sandbrekke og gården var i familiens eie fram til 1863. Gjestegården ble oppført i 1981 der det opprinnelige hovedhuset lå.